Acknowledgements

We would like to acknowledge and sincerely thank all who have supported the project through funding, donations, providing hardware, by giving free time or advice and in many other ways. Special thanks go to:

 • Sergey Ageev
 • Lev Aleshin
 • Ilya Apokin
 • Ilya Barbashov
 • Andrey Buchin
 • Artyom Brynn
 • Gregory Chekulaev
 • Anastasia Goglova
 • Pavel Goglov
 • Dmitry Grachev
 • Yuri Grigorovsky
 • Stalina Gurevich
 • Wotan Hotter
 • Ilya Ilinsky
 • Kirill Iorish
 • Alexander Isakov
 • Eduard Ivanchenko
 • Ilya Ivanov
 • Mike Kalambet
 • Vsevolod Komarov
 • Alexey Kornienkov
 • Alexey Kozlov
 • Alexey Lebedev
 • Grisha Mirgorodsky
 • Mike Morozov
 • Dmitry Namestnikov
 • Leonid Nikolaev
 • Alice Noir
 • Eve Novikova
 • Mikhail Novikov
 • Valentina Novikova
 • Varvara Novozhilova
 • Elena Plugina
 • Asia Rogozina
 • Leonid Rudometkin
 • Gabriel Sakakeeny
 • Evgeny Sandu
 • Andrey Schetukhin
 • Dmitry Semenov
 • Natasha Shavlak
 • Den Skurida
 • Dmitry Skvortsov
 • Sergey Slavinsky
 • Sergey Smolenko
 • Dmitry Smolyak
 • Mark Smorgunov
 • Alexey Sofronov
 • Anastasia Sofronova
 • Alexey Solomin
 • Andrey Sorokin
 • Arkadiy Spirev
 • Ilya Spirin
 • Timothy Step
 • Anton Trantin
 • Mikhael Traverse
 • Alexandre Tsiouper
 • Karin Tsypina
 • Yuri Tvardovsky
 • Vladimir Usachev
 • Ilya Vinokurov
 • Denis Vlasov
 • Danila Volodarsky